Çevre İş Güvenliği

ok Müşteri memnuniyetini sürekli olarak üst seviyede tutmak
ok Sürekli gelişim göstermek
ok Kullandığımız tüm kaynakların tüketimini en alt seviyeye indirerek, çevre kirliliği yaratan atıkları azaltmak
ok Tabi olduğumuz kanun, yönetmelik ve standartlara titizlikle uymak
ok Çalışanlarımızı iş kazalarına ve mesleki hastalıklara karşı koruyan bir firma olmak

ok Atıkların sınıflandırılması
ok Sınıflandırılan atıkların sınıflarına göre ayrı ayrı toplanması
ok Toplanan atıkların atık depolama sahasında özelliklerine göre depolanması
ok Depolanan atıkların uygun yöntemlerle ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca yetkilendirilmiş kuruluşlarca bertaraf edilmesi
ok Doğal kaynak kullanımının azami seviyede tutulması
ok Gerekli ortam ve emisyon ölçümlerinin yasal mevzuatların belirlediği periyotlarda yapılması
ok Çevre izinlerinin ve çevre etkinlik değerlendirme raporunun mevzuata uygun şekilde takibinin yapılması
ok Yıllık olarak iç denetimlerin planlanması ve uygulanması